Borsa da Mali Analiz ve Bilanço Okumada ki Önemli  Konular

Borsa da Mali Analiz ve Bilanço Okumada ki Önemli  Konular

Borsada Hisse senedi seçiminde mali analiz ile yatırım yapılacak şirketin tespiti çok önemli bir unsurdur. Tespit yapılırken seçim yapılacak şirketin tüm  detayları ile değerlendirilmesi gerekir. Şirket bilançolarını doğru mali analiz yaparak, bu şirketin gelecekteki yönünü doğru  analiz edip, yatırımcıların doğru karar vermesini sağlar.Şirketlerin dönemsel olarak açıkladığı gelir tablosu ve bilançolarını incelemek  yatırımcıları korur.

Sermaye Analizi Yapabilmek

Sermaye, şirketlerin asıl konusu olan üretim ve satış faaliyetlerini sürdürmesini sağlar.Şirketin sermaye yapısı ne kadar güçlü olursa şirket o derece bilinçli büyüme sağlar.Sermayenin borçları karşılama oranı düşük ise risk oranı o derecede düşmektedir..

Satış Maliyetleri Analizi ve Önemi

Şirket bilançosunda şirketin sürdürülebilir olduğu en önemli nokta satış ile açıklanabilir.Şirket satış ile şirketin nakit ihtiyacını karşılar.Şirket satış yaptığı ürün yada demirbaşın bir maliyeti olduğu gerçeğini unutmaması gerekir.Maliyet analizi bu noktada devreye girerek çok önemli bir yer teşkil eder. Satış maliyeti oluşumu o anda oluşan ekonomik ortam, döviz kuru vb. giderleri göz ardı etmemek gerekir.

Bilançoda Kısa ve Uzun Vadeli Borçların Analizi

Şirketin, satın aldığı hammaddeler yada demirbaşların ödeme zamanı geldiğinde yapılabilmesi için şirketin sağlam bir sermaye yapısı olması gerekir. Kısa vadeli borçlar paraya çevrilebilir varlıkların döngü oranı ile bağlantısı vardır.Stok devir hızı,nakit döngü işlemleri v.b  tabi ki  kısa vadeli borçlar kadar uzun vadeli borçların da bilanço karşılığı olması risk faktörünü azaltır.Şirketin mali dönemlerde almış olduğu borcun sermaye oranından büyük olması,risk faktörünü yatırımcı için oluşturur.Bu oranlara dikkat etmek gerekir.Yani bilanço kaleminde paraya çevrilebilir değerler toplamı şirketin borçlarını karşılamaya yetiyorsa sıkıntı olmaz.

Finansal Duran Varlıklar Analizi

Şirketin nakit akışında oluşan  değişimi tespit edebilmek için şirketin gelir tablosunu yorumlamak gerekir. Bu noktada bize yardımcı olacak en önemli konu ise finansal duran varlıklardır.Şirketin iştirak yada ortak olduğu şirketleri bize anlatır.Şirketin, faaliyetleri dışında gelir kaynaklarından birini oluşturur.Gelir tablosunda önemli unsurlar ise brüt satış karı yada zarar analizinin yapılmasıdır.Brüt satış’dan iade ve iskontolar düşüldükten sonra Net satışlar oluşur.Satışların maliyeti düşüldükten sonraki kısım Net Satış Karını ifade eder.Şirketlerin ana hedefi olarak belirlenen her zaman brüt kardır.

. Bunun iki anlamı vardır.
1) Ana faaliyet karının gelecek yıllarda da devam edeceği
varsayılır.
2) Brüt satış karı ne kadar büyükse kendisinden sonra
gelen gider ve zararları karşıladıktan sonra yeterli bir dönem
karına ulaşılacak demektir
olurken tersi durum Brüt Satış Zararı olur.

Borsa da analiz yapabilmek için borsada nasıl kazanırım  yazısını okumanızı tavsiye ederim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir