analiz teknikleri

Borsa eğitim ve bilgi

Sermaye Artırımı nedir?
Sermaye Artırımı Nedir :  Bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin arttırılmasıdır.                                       Şirketler neden sermaye artırımına giderler ?
Şirketlerin sermaye artırımına başvurma sebepleri kısaca şöyle sıralanabilir; 1-) yüksek  enflasyon şartları sebebiyle eriyen  sermayelerini tekrar  güçlendirebilmek.  2-)yeni yatırımlar yapmak istenmesi. 3-) Şirketlerin faaliyetleri ile ilgili olarak reel büyüme sonucunda ortaya çıkan fon kaynaklarına ihtiyaç duyması.

Borsa da sermaye arttırımı
Borsa da sermaye arttırımı

Kaç çeşit sermaye artırımı vardır ? 

İki türlü sermaye arttırımı yapılır;   1-)bedelli sermaye arttırımı 2-)Bedelsiz sermaye arttırımı

Bedelsiz Sermaye Artırımı nedir ?
Anonim ortaklıkların , iç kaynakların dan yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel istemeksizin şirket ortakları na dağıtarak gerçekleşen sermaye artırımına verilen addır.
Bedelsiz Sermaye Artırımının şirketlere sağladığı avantajlar nelerdir ?
Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlere ek bir finansman ihtiyacını karşılar. Şirketlere sağladığı en güzel faydası  emisyon primi ile iştirak ve duran varlık satış karı kalemlerinden yapılan sermaye artırımlarının şirketlere sağladığı vergi avantajıdır. Bir diğeri ise şirketlerin enflasyon karşısında erimiş olan sermayelerini güçlendirme imkanı vermesidir.

  Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkiler mi ?

Bedelsiz Sermaye Artırımı şirketlerin toplam piyasa değerini etkilemez.   Bedelli Sermaye Artırımı nedir ? Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımına denir. Söz konusu hisse senetleri ortaklara satılabileceği gibi (rüçhan hakkının kullandırılması) , ortaklar dışındaki yatırımcılara da satılabilir (rüçhan haklarının kısıtlanması). Bedelli sermaye artırımına katılım belli bir süre ile sınırlıdır.                                                                                                         Bedelli Sermaye Artırımının şirketlere sağladığı avantajlar nelerdir ?
Bedelli Sermaye Artırımı esas olarak şirketlere ek bir finansman kaynağı sağlar. Bedelli Sermaye Artırımı yoluyla şirketler faaliyet hacimlerinin büyümesine paralel olarak sermaye ihtiyaçlarını karşılarlar. Yeni yatırımlar sonucunda şirketlerin fon ihtiyacı içinde olması ve ihtiyaç duyulan fonlar şirketleri Bedelli Sermaye Artırımına iter.

Bedelli Sermaye Artırımı şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkiler mi ?
Bedelli Sermaye Artırımı şirketlerin piyasa değerlerini etkiler.

Temettü nedir ?
Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kardan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Söz konusu hak , hisse senedine bağlı ‘Kar Payı Kuponları’ karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır. Borsada işlem gören şirketler kar payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.

 para kazama

Kaç türlü temettü dağıtımı vardır?
Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadırlar ; nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve Bedelsiz Sermaye Artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.

Rüçhan Hakkı nedir ?
Ortaklıkların bedelli sermaye artırımlarına mevcut ortakların öncelikle katılma hakkıdır. Söz konusu hak, hisse senedine bağlı ‘Yeni Pay Alma Kuponları’ karşılığında ve ayrıca hisse senedi ibrazına gerek kalmaksızın kullandırılır.

Bedelli Rüçhan Hakkı kullanma süresi ne kadardır ?
Rüçhan hakkı kullanma süresi 15 günden az, 60 günden fazla olamaz. Şirket, rüçhan hakkı kullanma sürelerini yayınladığı sirkülerde ilan eder.

Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nedir ?
Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde söz konusu hisse senedi üzerinde bulunan yeni pay alma kuponunun alınıp satılabilmesi için, BİST’ce belirlenecek süre içinde açılan pazardır.

HİSSENİN TAVAN OLMASI :

bir hissenin tavan olması için bazı sinyalleri vardır.Bunları şöyle sıralayabiliriz.;

Şayet derinliğe sahipseniz öncelikle  satış emirlerine bakın ,baktığınız da  alış emirlerinin 4-5 katı veya her satış emir kademelerinde  ortalama aynı lot varsa dikkat edin,örneğin hissenin kağıda göre ortalama (atmış bin, yüz bin lot) yazılan bu emirler  spekülatörün yazdığı satışlardır ve genelde bu tahta tavan olur yani alış ağırlıklı olmayan satış ağırlıklı tahta tavan olur y.k.b gibi buyuk tahtalar buna dahildir

ilk seansta normalden düşük işlem hacimliler ikinci seansta coşanlar;
Küçük senet olmasına rağmen bir an için Bist de 1 dk içinde en çok işlem görenler listesinde bir anlık yer alanlar tavan olur.

eğer hisse yükseliyor ve Para girişi oluyorsa,
Bu sağlıklı bir yükseliştir…

Eğer hisse yükseliyor ve Para çıkışı oluyorsa,
Hisse tepe noktasına yaklaşmıştır…

Eğer hisse düşüyor ve Para girişi oluyorsa,
Hisse dip noktalarına yaklaşmıştır…

Eğer hisse düşüyor ve Para çıkışı oluyorsa,
Düşüş devam edecektir…
Spekülatörlerin yaptıkları analizler ve aldıkları haberler doğrultusunda endeks üzerinde iki karar doğrultusunda hareket ederler;
“aşağı ya da yukarı”

Bu durumda Spekülatörlerin Borsada tahtalarda yaptıkları işlemleri takip ederek yönü ve zamanlamayı tahmin edebiliriz. Ama öncelikle Spekülatörlerin hangi teknikleri kullandıklarını bilmemiz gerekir.

Temel olarak Spekülatörler Hisse Toplama, Hisseden Çıkma, Açığa Satış, Açığa Satış Pozisyonunu Kapatma ve DoldurBoşalt tekniklerini kullanırlar.

Hisse (mal) toplama: Senedin gidişatında iyi bir hareket oluşturacak olan haber alındıktan sonra mal Spekülatörler tarafından toplanır. Sahip olduğu maddi güç ve kredi imkanı onların piyasada rahat bir pozisyon almasını sağlar.

Hisseden (maldan) çıkma: Haber kamuya iştirak ettikten sonra, Spekülatörlerin pozisyon aldığı hisselere talep çoğalır.. Daha önceden düşük fiyattan aldığı hisselerin fiyatları arttığı zaman pozisyonu kapatır. Bu işleme Hisseden (maldan) çıkma adı verilir.

Açığa Satış: Spekülatörlerin en çok kullandığı tekniklerden biri de budur. Sahibi olmadıkları hisseleri ödünç alarak yüksek fiyatta satar ve daha sonra fiyatı yeniden düştüğünde yeniden alırlar. Aldıkları seviyeden tekrar geri iade ederler. Yalnız bu teknik sadece
BİST – 100 hisselerinde gerçekleşmektedir.

Açığa Satış Pozisyonunu Kapatma: Açığa satış işlemi gerçekleştikten sonra fiyatlar teknik ve göreceli olarak yeniden düştüğünde yani satıcılar aktif olduğu zaman Spekülatörler Açığa Satış Pozisyonunu Kapama tekniğini kullanırlar.

DoldurBoşalt: Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirmek için, fiyat kademelerin de çeşitli aracı kurumlar üzerinden karşılıklı al – sat işlemi yapan Spekülatörler kademeleri aşağı – yukarı hareket ettirirler. Buda Doldur – Boşalt tekniğidir.

BORSA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL BİLGİLER: UZUN VADELİ YATIRIM

Ne borsadan, ne teknik analizden, ne de temel analizden anlıyorsunuz, bunları öğrenmekle uğraşacak vaktiniz de yok, çalışan bir insansınız ve borsaya yatırım yapmayı yine de istiyorsunuz.

Ya da, deneyimli bir borsacısınız, bütün dedikoduları takip ediyor, her gün borsayı izliyor, bilançola kendinize göre analiz ediyorsunuz.

Hiç fark etmez, aşağıdaki son derece basit yöntemi disiplinli bir şekilde uygulayarak, kendinize bir emeklilik fonu oluşturabilir, borsadaki dalgalanmalardan maksimuma yakın yararı sağlaya bilir, bunu yaparken de riskinizi inanılmaz  ölçüde azaltabilirsiniz.

Yöntem son derece basit, belirlediğiniz 3-4 hisse senedinde gelir durumunuza göre her ay sabit bir parayla 5 yıl süreyle alış yaparak tasarruflarınız değerlendirin. (Örneğin, her ay 100 liralık hisse senedi alın, ve bu 100 lirayı eşit olarak 3-4 hisse senedine bölüştürün.)

Bu yol size aşağıdaki yararları sağlayacaktır:

1. Hiçbir şey kazanmazsanız, para biriktirmiş olacaksınız.
2. Borsada fiyatların ne olduğu ve ne olacağı sizi hiç ilgilendirmeyecek.
3. Dalgalanmalardan otomatik olarak ve maksimum yararı sağlayacak, düşük fiyattan daha çok, yüksek fiyattan daha az alış yapacaksınız, yani maliyetiniz hep düşük kalacak.
4. Riskiniz çok az olacak, çünkü hem uzun vadeli bir yatırım yapacaksınız, hem de düşük fiyatlardan daha çok alış yaptığınız için maliyetiniz düşecek. Bu aynı zamanda kazanç potansiyelinde de artış demektir.