Forex Temel Analizinde Finansal Tabloların Önemi

Forex  Temel Analizinde Finansal Tabloların Önemi

Forex  piyasasında temel analiz yapabilmek için öncelikle finansal tablolar konusuna hakim olmak gerekir.İşletmeler bilanço dönemlerinde  finansal tablolar düzenlemeleri sonucun da işletme hakkında  finansal rapor sunar.Bu rapor ile  işletmenin likide durumu, karlılık durumu, sermaye yapısı, aktiflerin kullanım durumu ve işletme hakkında önemli trendleri tespit etme imkanı sağlar.Şirket analizinde finansal tablolar 2’ye ayrılır.

Temel Finansal Tablolar:

  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
  • Satışların Maliyeti Tablosu

Yardımcı Finansal Tablolar:

  • Fon Akım Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Kar Dağıtım Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu

Forex işlemlerinde  önemli olanları bilanço ve gelir tablosudur.

Finansal tabloların amaçları şu şekildedir:

  • Yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer ilgililere karar almaları için yararlı bilgiler sağlar.
  • Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmek için yararlı bilgiler sağlar.
  • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir