teknik analiz nedir?

Kazandıran temel analiz ve Teknik analiz nasıl yapılır?

Kazandıran temel analiz ve Teknik analiz nasıl yapılır?

Borsa temel ve teknik analiz uygulaması

Yatırımcı olan birey yada kurumların para kazandıran temel analiz ve teknik analiz nasıl yapılır? Sorusunun cevabını bileyerek ve uygulayarak istikrarlı bir gelir elde eder. Peki nedir bu teknik uygulamalar, nasıl uygularsak para kazanırız. Öncelikli olarak yatırıma konu olan hisse senedinin durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu yöntemi uygularken şu noktalara bakmamız gerekir.

temel analiz nedir?
 • Hisse senedi şirket bilgileri incelenmesi
 • Hisse ve şirket genel ve özel bilgilerinin bilinmesi
 • Hisse fiyat hareket grafiklerinin incelenmesi
 • Hissenin bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi
 • Hisse grafiklerinden hissenin trend yönünün belirlenmesi ve fiyat alım-satım noktaları

Bu noktalara baktıktan sonra bir diğer nokta olan hissenin irdelenmesi (Hisse senedinin değerini belirleyen unsurlar) : Şirketin defter değeri ve piyasa değeri kavramlarını incelemeniz gerekir.

İşleyen teşebbüs değeri: Bir işletmenin çalışır durumda iken devredilmesi halindeki değerini ifade eder. Firma bilinirliği, bu kalem içinde yer almakta olup bu değeri etkileyen unsurdur.

Defter değerini bulma noktasında şöyle bir işlem yapmanız gerekir. Bilanço kalemlerinden olan öz kaynak toplamını şirketin çıkarılan hisse senedi sayısına böldüğünüzde bu değeri bulmuş olursunuz. Piyasa değerini içine aldığı kavramlar vardır bu kavramlar ise

Tasfiye değeri: Şirketin tasfiyesi söz konusu olduğunda varlıkların nakte çevrilerek ilgili borçlardan çıkarılması sonucu elde edilen değerin hisse sayısına bölünmesi yolu ile bulunmaktadır. Bir şirket için tasfiye değeri piyasa alt değerini, işleyen teşebbüs ise piyasa üst sınırını oluşturmaktadır.

Gerçek Değer: Şirketin varlıkları ile karlılık durum hallerini göz önünde tutan(kar payı dağıtım, şirket karlılık oranı), şirket sermaye yapısında değişiklikler meydana getiren değer olarak tanımlanabilir. Yatırımcının en çok dikkate aldığı nokta bu olmaktadır. Çünkü işletmenin gelecekte getiri sağlaması durumunda yatırımcının elde edeceği kazancı ifade etmesindendir.

İkinci olarak hisse fiyat hareketlerini etki eden unsurları incelemek gerekir. Bu noktada öne çıkan hisse nominal değer ve emisyon fiyatı kavramlarına bakmamız gerekir.

 Hisse nominal değeri : Hisse senedi üzerinde yer alan yazılı tutara verilen fiyat olarak tanımlanır. Toplam sermaye yapısında ortaklık yapısına paralel olarak toplam sermaye tutarı/ Toplam hisse adedi bölünmesi ile elde edilen fiyatı bize anlatır. Şirket kuruluş aşamasında şirket sözleşmesinde yer almaktadır.

Emisyon Fiyatı: Şirket tarafından hissenin borsaya girerken halka arz esnasında hisse senedine biçilen fiyat olarak tanımlanır.

Piyasa fiyatı: Hisse senedinin sermaye piyasasında oluşan arz-talep dengesine göre oluşan fiyat olarak tanımlanır. Piyasa fiyatı işletmenin finansal durumuna bağlı olarak değil piyasa koşullarına göre oluşan fiyatı belirtir. Yani o an piyasa fiyatı gerçek değerinin koşullara bağlı olarak altında yada üstünde bir değer olarak yer alabilir.

Üçüncü olarak temel analiz konusuna bakmamız gerekir. Temel analiz nedir? Temel analiz nasıl uygulanır? Bu konulara dikkat etmekte fayda vardır. Bilgi sahibi değilseniz .  Aşağıda linki verilen yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

****** Temel analiz nedir? Nasıl yapılır?

Temel analiz yapmamızda ki amacımız ise; Hisse senedi gerçek değerini bulmak ve yatırım yapılıp, yapılmayacağı noktasında piyasa fiyatı ile mukayese ederek karar almamızı sağlayan bir araçtır. Bu analiz uygulaması sonucunda elde edilen veri piyasa değerinden yüksek ise hisse senedi alış işlemi yapmalısınız. Elde edilen verimiz piyasa değerinden düşük çıkıyor ise hisse sendi alış işlemi uygulanmaz. Portföyde hisse var ise bu noktada hisse elden(satılır) çıkartılır. Temel analiz 3 noktadan oluşmaktadır.

 • Ekonomi analizi
 • Sektör analizi
 • İşletme analizi

Bu noktaları daha önce açıkladığımız için üzerinde durmayacağız. Sadece önemli noktalarda nasıl hareket edileceğine değineceğiz. Bu analizler yapılırken tüm noktalar yani dünya verileri ve ülke verileri hepsi dikkate alınmalıdır. Ekonomi analizi yapılırken ekonomide veriler dikkate alınarak yatırım düşünülmelidir. Örnek vermek gerekir ise  büyüme verisi düşük, ekonomide yaşanan durgunluk, belirsizliği hat safaya ulaştığı dönemlerde hisse senedinin fiyatında bu olumsuz veri etkisi ile düşeceğini hesaplamak gerekir. Tersi durumunda olumlu veriler ile hisse fiyatı yükselmektedir.

Dördüncü nokta ise Teknik analiz konusudur. Teknik analiz nedir? Teknik analiz nasıl uygulanır? Bu noktalar yatırımcı için önem arz eder.

******* Teknik analiz nedir? Yazımızı inceleyiniz.

teknik analiz nedir?

Teknik analizin amacı yatırımcıya fiyat, hacim ve indikatör gibi araçları kullanarak geçmişte oluşan piyasadaki fiyat hareketlerinin gelecekte tahmin edilmesine yardımcı olan analiz yöntemidir. Teknik analiz arz-talep dengesine göre oluşan fiyat hareketleridir. Arz ve talep bir çok neden ile etki gösterebilir. Hisse fiyat hareketleri belirli trendler halinde devam eder. Fiyat hareketleri ve trendler grafikler yardımı ile analiz edilmektedir. Yatırımcı bu analizi yapmak istediğinde çizgi grafik, çubuk grafik, mum grafik ile belli bir zamanı seçerek alım-satım fiyat noktalarını belirleyebilir.

teknik analizin şartları

Trentler piyasa da 3 şekilde görülür.

 • Ana trend(Birincil)
 • Yükselen trend (Boğa)
 • Düşen trend (Ayı)

Fiyatların oluştuğu noktalar ise

 • Destek noktası-Direnç noktası :  Piyasada fiyatın düşme aşamasında sıkıştığı veya durduğu noktalara çizilen çizgiye destek noktası denir. Tersi durumuna ise direnç noktası denmektedir.(En dip-En tepe noktası) Destek ya da direnç noktası işlem hacmi ile ilişkilidir.
 • İşlem miktarı-İşlem hacmi : Sağlıklı bir piyasada işlem miktarı artarken fiyatlar tırmanır. Tersi söz konusu olduğunda ise işlem miktarı düşerken fiyatlar düşmektedir. Piyasa böyle işleyiş yok ise bu yatırımcıya alış yada satış sinyali noktasında yardımcı olur.
 • Formasyonlar : Trendlerde oluşan fiyat hareketlerinin oluşturduğu şekillere denmektedir. Formasyonlar’ ın 2 şekilde görevi vardır. 1-Trend dönüş formasyonları 2-Sıkışma formasyonları

Trend dönüş formasyonları: Trend sonlarında görülür. Oluşum süresinde trendin döneceğinin sinyalini verir. Dönüş trendlerini çok iyi analiz etmelisiniz. Yoksa ayı tuzağı veya boğa tuzağına takılma ihtilaliniz olur. Bu trend oluşumu içinde omuz-baş-omuz, ters omuz-baş-omuz ,ikili tepe, ikili dip, üçlü tepe, üçlü dip formasyonları yer alır.

Sıkışma formasyonları: Trendlerin zaman içinde yönünün belli olmaması ile karasız hareket ile oluşan formasyonlardır. Sıkışma formasyonlarının en önemli özelliği ise sıkışma ile oluşan sert yükseliş ve sert düşüşleri oluşturmasıdır. Bu formasyonlar içinde Üçgen formasyonu, Takoz, Kama, Bayrak, flama formasyonları yer alır.

Son olarak da  İndikatör noktasına bakalım; Teknik olarak indikatörler 2 kısma ayrılır. 1-Eğilimi takip eden indikatör 2-Osilatörler

 1. Eğilimi takip eden indikatörler : Mevcut olan eğilimin yönü ve kuvveti noktasını bize yansıtır. Mevcut eğilim ivmesi kuvvetli ise yatırımcı piyasaya girmesi gerekir. Bu noktada en yaygın yatırımcıların kullandığı indikatör olarak; Bollinger bant,Hareketli ortalama ağırlığıdır.
 2. Osilatör : Anlam olarak dalgalanma yada titreşim olarak adlandırılan alıcı-satıcı fazlalığı olduğu iki uç değerin arasında oluşan indikatördür. Yatırımcı osilatör değeri üst noktada olduğunda piyasada alıcıların fazla olduğunu, değer alt noktada olduğunda ise satıcıların fazla olduğu bilgisine ulaşır. Bu osilatörler ise; izafi güç endeksi, Hareketli ortalama kesen farkı(MCCD),ivmeler ve stokastiktir.

Yatırımcı teknik analiz mi? Temel analiz mi ? uygulamalı

Yatırımcı her iki analizi yapmalıdır. Bunun sebebi piyasa yapısı için temel analiz ,fiyat hareketleri için teknik analize ihtiyaç duyulması sebebi iledir. Her iki analiz yöntemi yatırımcıya fiyat konusunda bilgi vermesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir