Şirketler nasıl zarar eder? Nasıl kar eder?

Şirketler nasıl zarar eder? Nasıl kar eder?

Şirketlerin kuruluş amacı olarak kar elde etmektir. Şirketler bu amacını gerçekleştirmek için ,mal ve hizmet üretimi yaparak, satış karşılığında gelir elde ederler. Tabi ki her şirket bu amaca ulaşamaz zarar da edebilir. Şirket bilançolarına dönem kar yada zarar olarak yansıması olur.

şirket neden zarar eder

Şirketler nasıl kar elde eder?
Şirketler mal ve hizmet üretimi yapar. Üretimi yapılan yada satın alınan mal ve hizmet  maliyet unsurunu beraberinde getirir. Şirketlerin ürettiği yada satın aldığı mal ve hizmet tutarı, sattığı ürün yada hizmetin tutarından küçükse oluşan farka brüt satış kârı denir. Yatırımcı kısaca gelir tablosu kalemlerinde oluşan duruma göre şirket karlılığı veya zararlılığını tespit edebilir. Bu noktada yatırımcı dikkat etmesi gereken brüt kar değil şirketlerin esas faaliyetlerinden elde ettiği kar önem arz etmelidir.
Şirketler neden zarar eder?

Şirketler amacı olan  kâr yerine neden zarar eder? Bu soru araştırma konusu yapılmalıdır. Bu nedenleri araştırarak sebep-sonuç ilişkisine göre hareket etmek gerekir. Şirketlerin zarar etmesi en büyük nedeni yönetimsel başarısızlıktır.

Şirket yönetiminden kaynaklı sebepler şunlardır:
– Harcama kontrolü sağlayamama: Maliyet analizi yapmayan yönetimin, satış gelir durumuna göre giderleri kontrol edememesi sebebi ile zarar etmesi normaldir.
– Mal veya hizmet fiyatını gerçekçi belirleyememe: Maliyet tespit yapılamadığı için maliyeti bilinmeyen bir malın kaç liraya satılacağı noktası belirgin olmadığı için, tespit edilen fiyat zarar edilme sebebi olarak karşımıza çıkar.

– Şirketin kötü yönetilmesi: Yönetim kademesinde bulunan kişilerin o konuda bilgi ve tecrübesi olmadığı için, yani uzman ve deneyimli olmadığı için şirket zarar eder.

– Verimsiz finans ve mali yönetim: Ürün satmak tek başına yeterli değildir. Satıştan elde edilen gelir etkin kullanılmalıdır. Gelir etkin ve verimli dağıtılmaz ise zar söz konusu olur. Finans yönetimi uzmanlık gerektirir.

– Bütçe ve nakit akış dengesini sağlayamama: Şirketler yaptıkları orta ve uzun vadeli program yaparak, nakit akış dengesini sağlaması gerekir. Yoksa  zarar kaçınılmazdır.

– Öz kaynaktan fazla kredi kullanma: Şirketler kural olarak öz kaynaklarından fazla kredi kullanmamalıdır. Çünkü kredi faiz maliyeti üzerinde kar elde edemez ise zarar ederler.

– Alacakları tahsil edememe: Şirketler satış kadar alacak tahsil devir hızını kontrol etmeleri gerekir. Çünkü zamanında alacaklarını tahsil edilme durumu olmaz ise, sıkıntıya düşerek, zarar etme riski ile karşı karşıya kalırlar..

Sürekli zarar eden şirketlerin sonu ne olur?

Sürekli zarar eden şirketler belli noktaya kadar dayanır. Son noktadan sonra artık dayanılmaz sancı  şirketin sonunu hazırlar. Şirketin varlıkları azalır, borçları artar, belli noktadan sonra öz sermaye eksiye düşer. Tabi ki bu öyle devam etmez sonunda şirket iflas eder.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir